fredag 25 mars 2016

Ett ansikte och ett hjärta

Mitt ansikte och mitt hjärta.
Det ena har jag tappat.
Det andra förlorat.

Nu är tid att släppa.
Fram det som blivit lagat och lappat.
Visa det jag förstorat.

Det som orsakat smärta.
Det som jag fattat.
Reser mig som jag svor att.

Jag skulle göra om än med näppe.
För min egen jord har jag vattnat.
Växt och jag tror att.

Jag åter funnit det jag tappat.
Åter vunnit det jag förlorat.
Ditt ansikte och ditt hjärta.
Inga kommentarer: