söndag 28 december 2014

Fokusera på kärleken och var lysande!

Allt och alla är förbundna med varandra och er utveckling påverkar alla galaxer och planetsystems utvecklingsfaser. Ni är alla länkar i en enorm kedja av händelser som för alltid hör ihop, eftersom ni alla tillhör en och samma skapelse och en och samma skapare. Detta oberoende av vad ni väljer att kalla det supermedvetande som ni är vana att benämna Gud. Ni är alla sprungna ur ljuset och kärleken. Och ni bär alla det ljuset och den Gudskärleken inom er.

En del av er strålar ut stora mängder av ljus runt omkring er, en del strålar mindre. Allt beroende på hur långt ni fortskridit i er utveckling. Men det finns ingen på er planet som inte utstrålar en liten stråle ljus och kärlek. Minns detta, att även i det mörkaste av mörker som existerar på er planet så finns det ljus och kärlek. Genom att fokusera på kärleken inom var och en av er expanderar det till dess att alla är inneslutna i det. Fokusera därför alltid på att se det goda i det som händer och på det goda inom alla människor. Så ökar ljuskraften och kärleken på er planet. Ju mer er utstrålning ökar desto mer hjälp får ni, allt enligt lagen om attraktion, som existerar överallt i universum.

Så vad kan du göra för att bidra till att kärleken växer? Det effektivaste är att du arbetar med din egen andliga utveckling, att du börjar arbeta med de blockeringar och de rädslor som du fortfarande bär på, ditt eget inre mörker. Du består av många medvetande nivåer och den nivå som du oftast inte är medveten om kallas det undermedvetna. Att göra det undermedvetna medvetet är ett viktigt första steg mot att se dig själv klart och kunna älska allt som är du utan krav och villkor.

Att älska sig själv villkorslöst kräver att man kommit långt i sig själv. När du kan göra det sprider du en enorm våg av kärlek till alla du möter och den vågen rullar vidare och påverkar allt; mineraler, växter, djur, människor, jorden, galaxen, detta universum och vidare ut i oändliga antal universum. Din kärlek genomtränger alla dimensioner och världar ända upp till den högsta nivån, Skapelsens Källa. Därmed attraherar du från den stunden stor villkorslös gudomlig kärlek till jorden, människorna och dig själv. Ty allt du tänker, säger och fantiserar om dig själv och världen är en bön till Skapelsen. Your wish is my command, säger Gud, Skapelsen och Livet. Du får alltid din önskan uppfylld. Det du strålar ut är det som universum och livet strålar till dig, ett gensvar på dina signaler.

Därför är det så viktigt att bli en medveten varelse. Det är viktigt att ta ansvar. När du är helt medveten om vem du är och dina olika aspekter och delar, när du älskar, tillåter och accepterar alla dina sidor även ditt eget mörker. Då ökar din lyskraft. Du är upplyst. Att vara medveten och älska även ditt eget mörker är ett sinnestillstånd, ett varande där du lever i frid med dig själv och därmed även i frid med omvärlden.

Vi som beskyddar er och hjälper er från mindre kroppsliga dimensioner välkomnar er alla in i kärlekens epok på jorden.
 
--- Er Sananda, trotjänare genom eoner av tid.

Inga kommentarer: