fredag 21 mars 2014

Att gå MED ditt VETANDE

Jag har ägnat snart tio år åt att aktivt utvecklas genom att göra större delar av mitt omedvetna eller undermedvetna medvetet. Varför undrar du kanske? 

Vi liknar på många sätt isberg och den allra största delen av oss finns under ytan. Vårt medvetna jag är bara den lilla toppen av isberget, som med våra vanliga sinnen, tycks vara det enda vi ser. Det betyder att det finns 95-97 % av oss, som dels är outnyttjad potential och som vi också blir påverkade av utan att veta om det. Under ytan finns mängder av information tillsammans med alla våra minnen och erfarenheter. Där finns också allt vi trängt bort; rädslor och jobbiga upplevelser. Där finns smärtor vi inte längre känns vid på ett medvetet plan, likafullt bär vi med oss dem och blir styrda av dem.

Vi är inte rationella varelser, det har beteendevetenskapen bevisat. Vi är känslovarelser och våra beslut fattar vi främst inifrån våra känslor. Även de människor som tycker sig vara logiska och rationella, fattar undermedvetet också till största delen sina beslut inifrån sina undermedvetna känslor. Emotioner (energy in motion) är energi som strömmar genom våra system och ger upphov till olika känslor kring det vi möter, beroende på de erfarenheter, minnen och upplevelser vi bär med oss och som formar oss.

När vi gör allt mer av vårt bagage medvetet blir vi mindre påverkade av de gamla mönster vi tenderar att upprepa, eftersom vi nu ser dem tydligare. Allt vi ser kan vi hantera bättre. Allt vi ser klart kan vi ändra på.

Vi har oändliga potentialer inom oss. Vi använder så lite som ca: 3 % av hjärnan. Vi använder en lika liten del av vårt medvetande. Varje liten procentdel vi ökar vårt medvetande med gör enorm skillnad. Det är dags att vi börjar gå med vårt vetande. Annars blir vi frånvetande. Från vettet.

Ju mer vi vågar se av våra mönster, ju mer skapandepotential får vi också tillgång till. Vi märker tydligare att vi är medskapare av verkligheten och när de hinder vi bär inom oss kommer upp till ytan och blir tydliga för oss ser vi också möjligheten att ta oss förbi dem. Vi får när vår istopp blir allt större och högre (ju mer av det undermedvetna som kommer i dager) en överblick över vilka vi är och vi får även tillgång till en allt större kraft, en allt större visdom och en allt större kärlek till de vi är. Själens kärlek väntar på oss och talar till oss genom vårt undermedvetande.

Att bestämma sig för att gå MED sitt VETANDE betyder att sätta själen i förarsätet, eftersom själen talar till oss genom vårt undermedvetna. När vi gör själen medveten blir vi så inte bara känslomänniskor, vi blir själfulla skapare. 

Vem är du? Vilka omedvetna rädslor och mönster bär du på? Hur ser din verklighet ut? Vad känner du i kroppen? Verkligheten runt dig och din kropp är nämligen en direkt reflektion av ditt undermedvetna. Genom att titta på din verklighet, dina möten och dina reaktioner i kroppen blir du sålunda medveten om ditt undermedvetna. Gör det till en vana att vara uppmärksam och reflektera över vem du är. Så blir du sakta den du verkligen vill vara. 

Ta ansvar och ta tillbaka kraften till dig själv. Det göder ditt självförtroende. Se in i dig själv och du får en större självkännedom som leder till självinsikt. Gör detta med stor kärlek till dig själv. Självkärleken får din självkänsla att växa. All utveckling handlar om att växa och bli större. Att växa som människa är något vi alla vill och måste. Det går bara att gå framåt. Tänj ditt medvetande och bli hela berget. Tryggt vilande på själens kärlek och visdom kan du sedan ibland klättra ända upp till bergets topp och med ett utökat självförtroende se ut över din skapelse; ditt liv, med en stark förvissning om att du är vid medvetande, vid liv nu med tillgång till vidgade vyer. Du kan njuta både av utsikten och insikten...
Inga kommentarer: