lördag 14 februari 2015


VILL DU TA FYRA STEG TILL PÅ DITT LIVS RESA?

 

I vår får du möjligheten att under fyra söndagar lära känna dig själv och andra, förstå mer om vad du inrymmer och upptäcka dina fantastiska förmågor.

Med hjälp av självinsikt tar vi tillsammans ännu ett kliv till större självförtroende och starkare självkänsla. Så att vi med kraftens, visdomens och kärlekens hjälp kan vara de lysande stjärnor vi alla är!

Start söndag den 22 februari kl 10.00- ca:17.00

 

Steg 1: TANKEKRAFT OCH TANKA KRAFT

Allting startar med en tanke. Därför inleder vi den första söndagen med att ta oss an den intellektuella intelligensen med mental träning och meditation. Att bli medveten om sina tankar och sina tankemönster är viktigt för att kunna stå i sin egen kraft och skapa sitt eget liv. Tankens kraft är starkt kopplad till vår förmåga att känna självförtroende, tro på och förverkliga våra drömmar. Vi behöver ta ansvar för våra tankar för att få en större kraft. Den här dagen arbetar vi med kraften på olika sätt. 

Söndag 22 mars kl.10.00- ca: 17.00

Steg 2: KROPPENS MYSTERIUM - VÅRT TEMPEL

Vår kropp talar ständigt med oss. Frågan är om vi lyssnar? Vi har en enorm fysisk intelligens som vi sällan är fullt medvetna om. Den här dagen uppmärksammar vi därför kroppen och sätter vår fysiska intelligens i fokus. Vi mediterar för en större närvaro och du får lära dig mer om kroppens budskap. Kom ihåg, att kroppen är det heliga rum genom vilket själen talar som tydligast under vår fysiska livsupplevelse.  

Söndag 26 april kl. 10.00- ca: 17.00

Steg 3: KÄNSLANS FLÖDE

Den känslomässiga intelligensen är en undermedveten visdomskälla som när du medvetandegör den skapar ett större flöde i ditt liv. Känslan är starkt knuten till våra inre bilder och tankar om oss själva. Att uppmärksamma, acceptera och förstå dina känslor är därför oerhört viktigt på din resa i självinsikt och mer självkärlek. När du blockerar känslor, blockerar du din energi och minskar flödet. Vi öppnar upp och låter energin flöda i våra kraftfält! 

Söndag 24 maj kl. 10.00- ca:17.00

Steg 4: SJÄLENS LÄNGTAN

Nu är det äntligen vår (snart sommar!) och vi låter, denna söndag i maj, vår intuitiva intelligens visa oss vägen vidare. Själen talar sitt eget språk; kärlekens. Själen och Kärleken är därför vår största motivation när det gäller att skapa våra drömmar. Den intuitiva intelligensen är subtil och kräver stillhet och uppmärksamhet. Vi medvetandegör därför idag kärleken inom oss och pratar även om vikten av stor självkänsla.
 
 
PLATS: Hälsokollektivet Kvarnarps gård, Eksjö.

Vid Aborraviken, Eksjö, tar du höger mot Vetlanda. Ta därefter vänster mot Höreda. Fortsätt mot Eksjö (obs! Ej höger mot Höreda!), ta höger vid skylt Kvarnarp. Gården ligger nu på din vänstra sida. Välkommen!

KOSTNAD: 750 kronor/söndag.

MAT: Lunch tar du med själv. Den går att värma i köket på kursgården. Vi bjuder på eftermiddagsfikat. Det kommer så klart även finnas fika för dig som vill ha gluten och/eller laktosfritt.

ANMÄLAN: Du anmäler dig per telefon till Annelie: 070-561 51 09 eller till Maria: 072-254 71 39.

KURSLEDARE: ”Maria och Annelie är två inspirerande och kärleksfulla kursledare som kommer att ge dig magiska söndagar att längta till!”

Maria Didalarion har arbetat med andlig och personlig utveckling under många år och har ett brett kunnande inom ämnet. Hon är föreläsare, författare, beröringsterapeut och mentor. Du kan läsa mer om henne och hennes arbete på www.vackravingar.se.

Annelie Palmqvist har främst arbetat med alternativa kroppsbehandlingar under flera år och hon är mycket välutbildad och efterfrågad just för sina olika behandlingsformer. Du kan läsa mer om henne och hennes arbete på www.livsutrymme.se.

 

Inga kommentarer: