onsdag 15 april 2015

Vårt kosmiska äventyr!

Idag bjuds ni på ett kanaliserat budskap från en av alla våra älskade ärkeänglar:

Hej, alla jordens barn.

Detta är ärkeängel Gabriel som kommer till er för att förmedla ett budskap av och om kärlek. Ni lever alla inneslutna i den totala kärleken. Ni glömmer gång på gång bort detta, eftersom rädslan fortfarande dväljs på jorden. Allt fler vaknar just nu till insikt om sin innersta essens av kärlek och när ni istället börjar fokusera på denna er innersta kärna fylld av ljus och kärlek blir den allt mer dominerande i era system och därmed sprids den till allt levande på er planet.

Ni har länge fått höra att kärleken är den kraft som skall öppna upp era medvetanden och därmed få er att byta uppfattning om er själva och sålunda även förändra den värld ni nu uppfattar att ni lever i. Detta är sant. Se er omkring, förändringar sker överallt i människors hjärtan och många av er arbetar frenetiskt med er själva för att öka ert eget inre ljus. Ni har kommit hit för att delta i ett kosmiskt äventyr där ni har valt att hjälpa jorden och samtidigt följa er egen utveckling mot Sanningen och mot ett införlivande av Gudomligheten inom er.

Många går just nu igenom tuffa upplevelser för att frigöra energi som stagnerat i form av rädslor och obearbetade känslor. Ni förändrar även era tankemönster och lär er allt mer om era olika medvetande nivåer som ni har tillgång till och även lyder under, eftersom ni alla hör ihop och är sammantvinnade som vackra trådar i en gigantisk väv som tillsammans utgör Livet på jorden.

Vi i andra världar och dimensioner följer er, hjälper er och arbetar för att förbereda er och jorden i denna resa in i kärlek och ljus. Frukta intet, ni är alla omhändertagna och vi ber er ödmjukast att fortsätta er strävan att lyssna inåt på er inre vägledande röst så att ni allt mer kan uppfatta de sublima budskap ni får som gör att ni följer den plan som ni en gång varit med att utforma. Allt är gott. Följ er glädje och ert hjärtas röst. Ställ frågor. Öppna upp för den svindlande möjligheten att få svar. Allt är möjligt. Det finns inga begränsningar.

Frid och lycka i människors hjärtan.

Er broder Gabriel

Inga kommentarer: