torsdag 21 maj 2015

Själens bensinstation

Älskade vänner,
Jag kommer till er i största kärlek och vill förmedla mig via Didalarion. Jag är Sannanda och verkar i flera världar och dimensioner samtidigt. 
 
Du sluter dina ögon och andas djupa andetag. Var en stund bara medveten om luften som ständigt passerar in och ut ur din kropp.  
 
Luften som inrymmer livsenergi som krävs för att upprätthålla din möjlighet att existera i kroppen i just den här verkligheten. Luften som du är förbunden med på många olika sätt. Den är bärare av livsenergi. Den bär livet till dig och den omger dig alltid. Livsenergin är direkt förbunden med källan till allt ursprung. Så du andas in ditt självaste ursprung varje gång du andas…
 
Nu fokuserar du på en punkt strax ovanför dig. Låt oss säga att det är där i den punkten som du är förbunden med din själ. Följ nu din själs tråd som du föreställer dig börjar här. Följ den uppåt med tankens och fantasins kraft. Ända tills du hamnar i din själs ursprung. Tänk dig att du är på din själs bensinstation och nu tankar och fyller din själ med ren existens. Stanna här och vila i ett par minuter. Eller så länge du själv önskar.
 
Du följer sedan din själstråd tillbaka ner till din själs punkt strax ovanför ditt huvud. Vila där en stund och gå sedan med din uppmärksamhet ner i kroppen igen. Känn din kropp och kroppens alla delar. Var igen medveten om din andning en stund och fokusera på balansen i dina in- och utandningar. Minns att du nu påfylld med din själs ljus  och åter andas in ditt ursprung.
 
Öppna dina ögon och återvänd till den här verklighetens nu.
 
Den här övningen är min gåva till er alla. Den hjälper er att vara starkt förbundna med era själar och med ert syfte. Den hjälper er att öppna era hjärtan än mer och följa själens och hjärtats väg. Den hjälper er att klarare höra det språk som själen och hjärtat talar och sjunger med.
 
I största kärlek
Er Sannanda
 
 

Inga kommentarer: