lördag 12 september 2015

Legenden om de tolv gyllene riddarna


Kära Jordebarn,

Jag har kommit till er idag för att berätta en saga… Sagan innefattar ljuset och kärleken och hur dessa båda energier kom att dela sig för att livet som det ser ut för er skulle kunna få komma till uttryck.

Det var en gång. Tolv gyllene riddare. De fick till uppgift att ge upphov till en ny världsordning tillsammans med tolv skapande undergudar och gudinnor; de tolv Elohimerna i denna jordiska världsordning.

De hade alla var och en olika funktioner och bar på tolv olika kvalitéer, toner eller vibrationer. De hade tolv olika aspekter och varanden som tillsammans blev skapelsen. Tolv var tillika tre (1+2=3) och ur trean föddes allting (Didalarions egen anmärkning; vår 3dimensionella värld).

Dessa tolv kvalitéer bildade dubbelegenskaper då de tolv gyllene riddarna blev ett med skapelsens tolv Elohimer. Varje gyllene energi tvinnades samman med en skapande energi som tillsammans bildade en kärleksspiral som födde den reella och dualistiska världsordningen. Så föddes ljuset, så föddes kärleken. Så föddes mörker, så föddes ljuset. Så föddes skratt, så föddes gråt. Så föddes den tredimensionella världen med sin dualistiska världsuppfattning och polariteterna föddes för att livet skulle kunna uppleva sig själv fullt ut.

Denna skapelse ingår i Alltets stora allomfattande och alltid närvarande cirkel; en ännu större spiral i oändlighetens och Alltets ständigt pågående rörelse…

Så är er värld en cirkel av alla andra cirklar i en oändlig spiralrörelse…

Och på samma sätt som denna stora skapelseberättelse är en spiral är även ert allra innersta en spiral i ständig rörelse och utveckling. Era forskare kallar den DNA. Ni finner universums oändliga rörelse inom er på samma sätt som ni också ingår i Alltets oändliga rörelse…

Jag finns inom er och runt er. Ju djupare ni rör er in i era hjärtan, in i er kärna, ert centrum desto närmare kommer ni också Alltet, eller det namn ni ofta ger mig; GUD. Ty allt ni ser i det yttre är en reflektion av ert inre. Det ni bär inom er, i era hjärtan och i ert medvetande styr vad ni upplever i den yttre verkligheten. Så nu är ni givna möjligheten att betrakta och förändra världen genom att förändra hur ni ser på er själva, vad ni tror om er själva och vad ni tror om världen… Ett äventyr!

Jag är både sagoberättaren, alla delarna i historien och själva sagan. Ni är jag. Jag är Ni. Ni bär på sagans kärleksspiral och ni skriver här berättelsen, detta äventyr tillsammans med mig.

Välj era tankar, ord och era handlingar på nytt i varje stund. Var skapande medvetna gudar tillsammans med mig. Var de gyllene riddare och de skapande gudomliga Elohimer ni föddes att vara. Ni ingår i Livets stora cirkel och ni skapar Livets cirklar.

Det var sagan om De Gyllene Riddarna, Elohimerna och Skapelsen av er värld; den oändliga historien. Sagan om Kärleken.

 
I Stor Kärlek

Gud Fader och Gud Moder, Alltets dualiteter, födda ur den andra cirkeln.

Inga kommentarer: