onsdag 9 december 2015

Du är en modig skapare som skapat smärtsamma upplevelser i ditt liv. Var stolt.


Vi skapar både medvetet och undermedvetet. Vi skapar även på Ande-nivå tillsammans med Livet, den omedvetna nivån. Och vi hör ihop och påverkas av alla runt oss som samtidigt också skapar. Dessutom påverkas din skapelse av allt och alla som existerar genom att vi hör ihop och bildar ett kollektivt medvetande. Eftersom upplevelser i sig inte har något värde förutom det värde vi ger dem är det viktigt att förstå helheten för att greppa att även att du skapar ditt liv så är det inte för den skull säkert att det blir som du vare sig tänkt dig eller vill på medveten nivå. Det innebär för den skull inte att du på något sätt misslyckats!Din skapelse måste t e x ha understöd av Livet för att kunna bli till en reell upplevelse. Även om du tänker, visualiserar, känner och affirmerar allt vad du orkar om något du vill ha kanske det ändå inte sker. Det beror på en mängd olika faktorer; Du hör ihop med hela Livet och med allt och allting som det inrymmer. Ditt liv är inte separerat från vare sig Livet självt eller andra. Du ingår i upplevelser som andra skapat. Ditt skapande kan också vara helt omedvetet för dig. Det innebär att även att du är en gudsdel i kontakt med ”havet” så är du fortfarande en droppe i det, tillsammans med fler droppar, alla med olika viljor. På din innersta djupaste nivå, ofta kallat, högsta nivå har du bestämt situationerna och rollinnehavarna. Du har skapat allt i den bemärkelsen, men på din reella nivå här är du omedveten om detta. Du kan när du vet detta, inte ge dig skuld någonsin. För allt sker av en anledning, ingenting är en tillfällighet. Du minns bara inte alla orsaker till ditt skapande. Och kan i egentlig mening inte skuldbelägga dig själv. Det är omöjligt. För vad? Du minns ju inte ens för vad?Du behöver påminna dig om att det som sker, sker av en djup anledning, i samförstånd med livet och allt det inrymmer. Av en anledning som du inte alltid minns eller inte ännu känner till. Det du inte känner till bör du inte ge dig själv skuld för. Det kan ju lika gärna vara exakt det du skulle skapa? Kanske borde du fira istället? Hur ska du kunna vara helt säker?Smärta är lika viktigt som njutning och bör värderas så för att inte ge upphov till skuld i ditt skapande. När du i ditt liv möter smärta är det inte för att du misslyckats med din skapelse. Det borde därför heller inte vara ett skäl till skuld gentemot dig själv. Smärtan finns där av en anledning. Även smärtan bär på djup insikt.Det finns en vanföreställning hos många att om du följer din gudomliga plan eller ditt hjärta så kommer du inte möta någon smärta. Det resonemanget överensstämmer inte alls med den information jag får vara kanal för. Smärta är en viktig del av vår livsupplevelse, eftersom den ger upphov till fantastiska mänskliga egenskaper som: empati, förståelse, insikter, viktiga lärdomar, ödmjukhet och ännu mer. Ofta är smärta det som får dig att göra viktiga förändringar i ditt liv. Ibland är smärta det som får dig att göra något helt nytt. Även när du har en önskan och längtan efter att vara en medveten skapare kommer du vara människa framförallt. Det är därför du är här. För att vara mänsklig. För att lära dig att vara medmänsklig. Smärta hjälper dig med detta. Jag brukar skämtsamt säga (och missförstå mig nu rätt): ”När du skapat något bra. Känn dig stolt! När det händer tuffa eller jobbiga saker i ditt liv, ge Livet skulden!” Livet klarar att bära mer än du. Livet är större.Jag menar helt enkelt med det att du inte ska gå i fällan att tro att du är enväldig skapare i ditt liv opåverkad av andra och Livet. Det kan du inte vara eftersom allting är sammanlänkat. Du är en pusselbit. Du är Skaparen på din allra mest innersta nivå, men du kan inte kräva att ditt Lilla jag alltid ska minnas och bära ansvaret för det ditt Stora jag skapar och gör. Vet du att du är en del, med många nivåer, som ihop med andra delar bildar helheten och tillsammans både skapar och är skapade av Livet får du utveckla en tillit att allting som händer är upplevelser som utvecklar dig. Upplevelserna är samtliga Livets gåva till dig. Det finns inga upplevelser som är bra eller dåliga i den här meningen. Däremot kan du utvecklas genom dem. Så nästa gång det händer något jobbigt, erkänn smärtan och känn den fullt ut. Skapa ingen skuld. Be om stöd i det svåra. Det är därför vi är många här. Fundera, när smärtan minskat något, på vad det kan finnas för insikter i det svåra. Ge det smärtsamma en mening. Ditt lidande minskar i samma takt som meningen börjar uppenbaras för dig när du erkänt smärtan, blivit alert och uppmärksammat insikten.Du är en modig skapare som skapat smärtsamma upplevelser i ditt liv. Var stolt.

Inga kommentarer: